Objednávka

Adresa
Kapitoly
Kód Název kapitoly Počet stran Datum aktualizace Cena Objednat
0 Dopisy čtenářům a Vzdělávací akce
0/2022 Dopis čtenářům za rok 2022 1 11/2023 0,- Kč
0/2023 Dopis čtenářům za rok 2023 1 07/2024 0,- Kč
0/1 2.11.2024 - Temporomandibulární kloub I. - celodenní kurz - Praha 0 07/2024 9900,- Kč
0/2 30.11.2024 - Temporomandibulární kloub II - celodenní kurz - Praha 0 07/2024 9900,- Kč
0/3 7.12.2024 - Temporomandibulární kloub III. - celodenní kurz - Praha 0 07/2024 9900,- Kč
I/1 Obor stomatologie
I/1 Obor stomatologie 21 02/2023 65,- Kč
I/2 Orofaciální systém
I/2.1 Základy stavby a funkce lidského těla 6 11/2023 20,- Kč
I/2.2 Orofaciální systém jako celek 2 01/2021 5,- Kč
I/2.3.1 Úvod do vývoje, období lidského života 12 01/2021 40,- Kč
I/2.3.2 Vývoj orofaciálního systému 40 03/2024 120,- Kč
I/2.3.3 Růst orofaciálního systému 36 02/2024 110,- Kč
I/2.3.4 Regenerace orofaciálního systému 5 01/2021 15,- Kč
I/2.3.5 Stárnutí orofaciálního systému 11 11/2023 35,- Kč
I/2.4 Histologie orofaciální oblasti 93 11/2023 280,- Kč
I/2.5.1 Úvod do anatomie orofaciální oblasti 11 03/2024 35,- Kč
I/2.5.2 Kosterní systém orofaciální oblasti 71 03/2024 215,- Kč
I/2.5.3 Plynulá a kloubní spojení orofaciální oblasti 44 03/2024 135,- Kč
I/2.5.4 Vazivový aparát orofaciální oblasti 11 08/2021 35,- Kč
I/2.5.5 Svaly orofaciální oblasti 64 03/2024 195,- Kč
I/2.5.6. Trávicí systém vč. anatomie zubů 101 02/2019 305,- Kč
I/2.5.7 Dýchací systém orofaciální oblasti 33 03/2022 100,- Kč
I/2.5.8 Tepny orofaciální oblasti 25 05/2023 75,- Kč
I/2.5.9 Žíly orofaciální oblasti 10 05/2022 30,- Kč
I/2.5.10 Lymfatický systém orofaciální oblasti 13 05/2022 40,- Kč
I/2.5.11 Nervový systém orofaciální oblasti 54 05/2023 165,- Kč
I/2.5.12 Smyslová ústrojí orofaciální oblasti 43 05/2023 130,- Kč
I/2.5.13 Endokrinní systém orofaciální oblasti 7 09/2023 25,- Kč
I/2.5.14 Kůže orofaciální oblasti 7 09/2023 25,- Kč
I/2.5.15 Krajiny a prostory orofaciální oblasti 37 02/2019 115,- Kč
I/2.5.16 Body, křivky, roviny a indexy na lebce 12 02/2019 40,- Kč
I/2.6.1 Obecná fyziologie 11 06/2021 35,- Kč
I/2.6.2 Fyziologie buňky 10 10/2019 30,- Kč
I/2.6.4 Fyziologie trávicího systému 34 03/2024 105,- Kč
I/2.6.5 Fyziologie dýchacího aparátu 4 09/2021 15,- Kč
I/2.6.6 Fyziologie krve 8 10/2019 25,- Kč
I/2.6.7 Fyziologie vaskulárního systému 4 10/2019 15,- Kč
I/2.6.8 Fyziologie metabolismu 2 10/2019 5,- Kč
I/2.6.9 Fyziologie vnitřního prostředí 11 03/2023 35,- Kč
I/2.6.10 Fyziologie endokrinního systému 9 04/2024 30,- Kč
I/2.6.11 Fyziologie nervového systému 31 10/2023 95,- Kč
I/2.6.12 Fyziologie smyslových ústrojí 10 05/2023 30,- Kč
I/2.6.13 Fyziologie kůže 4 10/2023 15,- Kč
I/2.7 Základy genetiky 7 02/2023 25,- Kč
I/3 Onemocnění orofaciální oblasti
I/3.1.1 Obecná patologie 52 06/2022 160,- Kč
I/3.1.2 Speciální patologie vrozených vad orofaciální oblasti 29 11/2019 90,- Kč
I/3.1.3 Patologie získaných vad orofaciální oblasti 107 11/2019 325,- Kč
I/3.1.4 Klasfikace ortodontických anomálií 26 03/2019 80,- Kč
I/3.3 Základy imunologie 29 05/2020 90,- Kč
I/3.2 Základy obecné patofyziologie 21 03/2019 65,- Kč
I/3.4 Mikrobiologie 36 11/2019 110,- Kč
I/4 Lékař a pacient
I/4.1-4.2 Stomatologický pacient, osobnost lékaře 42 05/2022 130,- Kč
I/4.2.4 Systém efektivního učení 4 03/2018 0,- Kč
I/4.4.1 Anamnéza 21 10/2023 65,- Kč
I/4.4.2 Somatické vyšetření 78 10/2023 235,- Kč
I/4.4.3-4 Diagnóza 2 12/2023 10,- Kč
I/4.4.6 Konečná diagnóza 2 12/2023 10,- Kč
I/4.4.7 Léčebný plán 7 07/2023 25,- Kč
I/4.6 Obecné základy chirurgie 48 02/2023 145,- Kč
I/4.4.8 Terapie 5 12/2023 15,- Kč
I/4.5 Základy první pomoci 15 05/2020 45,- Kč
I/4.8 Farmakologie 100 07/2024 300,- Kč
I/4.9 Základy toxikologie 20 11/2020 60,- Kč
I/4.10 Výživa a její poruchy 25 04/2023 75,- Kč
I/4.11 Akutní stavy ve stomatologii 27 05/2023 85,- Kč
I/4.12 Ošetřování rizikových pacientů 38 02/2019 115,- Kč
I/5 Stomatologické pracoviště
I/5.1 Vybavení stomatologického pracoviště 5 03/2019 15,- Kč
I/5.2 Stomatologické instrumentarium 130 11/2023 390,- Kč
I/5.3 Dentální materiály 123 02/2019 370,- Kč
I/5.4 Základy hygieny stomatologického pracoviště 25 03/2019 75,- Kč
I/5.5 Základy epidemiologie 9 10/2023 30,- Kč
I/5.6 Základy vědecké práce ve stomatologii 31 03/2024 95,- Kč
I/5.7 Stomatologická dokumentace 7 11/2023 25,- Kč
II/1 Preventivní stomatologie
II/1.1 Úvod do preventivní stomatologie 10 03/2023 30,- Kč
II/1.2 Zubní plak 7 11/2019 25,- Kč
II/1.3 Zubní kámen 5 11/2019 15,- Kč
II/1.4 Orální hygiena 15 02/2019 45,- Kč
II/1.5 Fluor 16 04/2020 50,- Kč
II/1.6 Preventivní aspekty výživy 8 04/2020 25,- Kč
II/1.7 Ergonomie 24 04/2020 75,- Kč
II/1.8 Prevence v jednotlivých oborech stomatologie 52 04/2020 160,- Kč
II/2 Konzervační stomatologie
II/2.1 Úvod do konzervační stomatologie, historie 4 04/2020 15,- Kč
II/2.2 Terapeutický postup v konzervační stomatologii 31 04/2020 95,- Kč
II/2.3 Zubní kaz - diagnostika a terapie 110 04/2020 330,- Kč
II/2.4 Nekariézní poškození tvrdých zubních tkání 35 07/2023 105,- Kč
II/2.5 Minimálně intervenční konzervační stomatologie 11 04/2020 35,- Kč
II/2.6 Mezioborová spolupráce v konzervační stomatologii 5 04/2020 15,- Kč
II/3 Endodoncie
II/3.1 Úvod a historie endodoncie 5 02/2019 15,- Kč
II/3.2 Klinické aspekty pulpoparodontálního komplexu 31 02/2019 95,- Kč
II/3.3 Terapeutický postup v endodoncii 30 02/2019 90,- Kč
II/3.4 Endodontické ošetření 93 04/2020 280,- Kč
II/3.5 Speciální případy endodontického ošetření 2 02/2019 10,- Kč
II/3.7 Reendodontické ošetření a komplikace endod. ošetření 83 04/2020 250,- Kč
II/3.6 Postendodontické ošetření 23 02/2019 70,- Kč
II/3.8 Akutní stavy v endodoncii 8 02/2019 25,- Kč
II/4 Protetická stomatologie
II/4.1 Úvod a historie protetické stomatologie 7 12/2023 25,- Kč
II/4.2 Klinické aspekty protetických defektů 8 04/2020 25,- Kč
II/4.3 Terapeutický postup v protetické stomatologii 112 04/2020 340,- Kč
II/4.4 Protetické náhrady 139 04/2020 420,- Kč
II/4.5-6 Akutní stavy a mezioborová spolupráce v protetice 11 04/2020 35,- Kč
II/5 Estetická stomatologie
II/5.1 Úvod do estetické stomatologie 13 04/2020 40,- Kč
II/5.2 Principy estetiky 56 04/2020 170,- Kč
II/5.3 Nežádoucí zabarvení zubů 6 04/2020 20,- Kč
II/5.4 Bělení zubů 15 04/2020 45,- Kč
II/6 Parodontologie
II/6.1 Úvod do parodontologie, historie 2 04/2020 5,- Kč
II/6.2 Klinické aspekty onemocnění parodontu 21 04/2020 65,- Kč
II/6.3 Terapeutický postup u parodontopatií 38 04/2020 115,- Kč
II/6.4 Onemocnění gingivy 24 04/2020 75,- Kč
II/6.5 Chronická parodontitis 7 04/2020 25,- Kč
II/6.6 Agresivní parodontitis 5 04/2020 25,- Kč
II/6.7 Parodontitidy u celkových onemocnění 3 04/2020 10,- Kč
II/6.8 Nezánětlivá ztráta podpůrných tkání zubu 6 04/2020 20,- Kč
II/6.9 Akutní stavy v parodontologii 4 04/2020 15,- Kč
II/6.10 Mezioborová spolupráce v parodontologii 5 04/2020 25,- Kč
II/7 Onemocnění ústních sliznic
II/7.1 Úvod a historie onemocnění ústních sliznic 3 04/2020 10,- Kč
II/7.2 Klinické aspekty onemocnění ústních sliznic 6 04/2020 20,- Kč
II/7.3 Terapeutický postup u onemocnění ústních sliznic 5 04/2020 15,- Kč
II/7.4.1 Virová onemocnění ústních sliznic 30 04/2020 90,- Kč
II/7.4.2 Bakteriální onemocnění ústních sliznic 8 04/2020 25,- Kč
II/7.4.3 Mykotická onemocnění ústní sliznice 8 04/2020 25,- Kč
II/7.4.4 Afty 13 04/2020 40,- Kč
II/7.4.5 Lichen a lichenoidní reakce 8 04/2020 25,- Kč
II/7.4.6 Puchýřnatá onemocnění 26 04/2020 80,- Kč
II/7.4.7 Multiformní erytém 7 04/2020 25,- Kč
II/7.4.8 Poruchy pigmentace orálních sliznic 4 04/2020 15,- Kč
II/7.4.9 Poškození sliznic z fyzikálních příčin 9 04/2020 30,- Kč
II/7.4.10 Ostatní postižení orální sliznice 4 04/2020 15,- Kč
II/7.5 Onemocnění rtů 11 04/2020 35,- Kč
II/7.6 Onemocnění sliznice jazyka 9 04/2020 30,- Kč
II/7.7 Projevy nežádoucích účinků látek v orofac. oblasti 11 04/2020 35,- Kč
II/7.8 Mezioborová spolupráce v orální biologii 2 04/2020 5,- Kč
II/8 Ortodoncie
II/8.1 Úvod a historie ortodoncie 8 05/2020 25,- Kč
II/9 Dětská stomatologie
II/9 Dětská stomatologie 58 02/2019 175,- Kč
II/11 Hraniční obory zubního lékařství
II/11.2 Základy ekonomie 18 11/2023 60,- Kč
II/11.3 Základy jazykovědy 11 04/2024 35,- Kč
III/1 Dentoalveolární chirurgie
III/1.1 Úvod do dentoalveolární chirurgie 4 09/2023 15,- Kč
III/1.2 Parodontální chirurgie 31 11/2023 95,- Kč
III/1.3 Chirurgická endodoncie 23 11/2023 70,- Kč
III/1.4 Extrakce zubů 39 09/2023 120,- Kč
III/1.5 Transplantace zubů 8 09/2023 25,- Kč
III/1.6 Dentální implantologie 74 07/2023 225,- Kč
III/1.7 Mezioborová spolupráce v dentoalveolární chirurgii 21 09/2023 65,- Kč
III/2 Infekční onemocnění orofaciální oblasti
III/2.1-2.7 Záněty orofaciální oblasti - principy 9 10/2023 30,- Kč
III/2.8 Terapeutický postup - záněty 10 12/2023 30,- Kč
III/2.9 Kolemčelistní záněty 33 07/2024 100,- Kč
III/5 Rekonstrukce a rehabilitace orofaciální oblasti
III/5.1 Úvod do rekonstrukce a rehabilitace orofaciální oblasti 3 05/2022 10,- Kč
III/5.2.1-5.2.4 Úvod, historie, terminologie, epidemiologie rehabilitační medicíny 5 04/2024 15,- Kč
III/5.2.5 Etiologie muskuloskeletálních onemocnění 6 04/2024 20,- Kč
III/5.2.6-5.2.8 Anamnéza a vyšetření v rehabilitační medicíně 5 04/2024 15,- Kč
III/5.2.9 Terapeutický plán v rehabilitační medicíně 4 04/2024 15,- Kč
III/5.2.11 Jednotlivá muskuloskeletální onemocnění 41 06/2024 125,- Kč
III/5.2.12 Funkční poruchy orofaciálního systému 49 04/2024 150,- Kč
III/6 Onemocnení temporomandibulárního kloubu
III/6.1-3 Onemocnění TMK - úvod, historie, epidemiologie 8 04/2023 25,- Kč
III/6.4 Etiologie onemocnění temporomandibulárního kloubu 22 05/2024 70,- Kč
III/6.5 Projevy onemocnění temporomandibulárního kloubu 17 06/2024 55,- Kč
III/6.6 Anamnéza a vyšetření TMK 30 02/2024 90,- Kč
III/6.7 Terapeutický plán u onemocnění TMK 10 05/2024 30,- Kč
III/6.8.1 Konzervativní terapie onemocnění TMK 11 03/2024 35,- Kč
III/6.8.2 Okluzní dlahy 17 05/2024 55,- Kč
III/6.8.3 Miniinvazivní terapie onemocnění TMK 5 01/2024 15,- Kč
III/6.10 Následné kontroly u onemocnění TMK 3 12/2023 10,- Kč
III/6.11 Prevence onemocnění TMK 3 03/2024 10,- Kč
V/2 Subjektivní symptomy
V/2.1. Bolest 12 04/2024 40,- Kč
VI Ostatní
VI/1 Poslání monografie 5 04/2024 0,- Kč
VI/2 Literatura 159 04/2024 0,- Kč
VI/3 Poděkování spolupracovníkům 4 04/2024 0,- Kč