MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Jiří Šedý photo

Vzdělání a hodnosti:

1998-20041. Lékařská fakulta UK, obor všeobecné lékařství, MUDr.
2004-20091. Lékařská fakulta UK, obor zubní lékařství, MDDr.
2005-20082. Lékařská fakulta UK, postgraduální studium, obor neurovědy, Ph.D.
2009-2011Czech Management Institute Prague, ESMA, MBA
2011The Fellow of the Academy of Dentistry International, FADI
2011The Fellow of the International College of Dentists, FICD
2016-2019Filozofická fakulta UK, obor Český jazyk a literatura
2019Docent v oboru Anatomie, histologie a embrylologie, MU Brno

Zaměstnání:

1999-2005 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, lektor, asistent
2002,2003Department of Neurology, Boston University, Boston, vědecký pracovník
2004Department of Physiology, Tufts University, Boston, vědecký pracovník
2005-2015Akademie věd České republiky, Praha, vědecký pracovník
2004-2011Privátní Stomatologická a Stomatochirurgická praxe, Praha, asistent
2009-2012Výzkumný ústav Stomatologický 1. LF UK a VFN, zubní lékař, asistent
2010-2012 Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, asistent
2013-2014Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN, Praha, sekundární lékař
od 2015Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc, odborný asistent
od 2010Privátní stomatologická praxe, Praha, vedoucí lékař

Ocenění:

5/20022. místo na 3. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
5/20031. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
5/20032. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
11/20033. místo na Slovenské a České studentské vědecké konferenci lékařských fakult
5/20041. místo na 5. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
9/2005Výroční cena České Anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2004
10/2005Cena za nejlepší poster kongresu ČUS ČLS JEP 2005 v Praze (spoluautor)
11/2005Cena České Společnosti pro Neurovědy za nejlepší publikaci roku 2004
9/2006Cena České Společnosti histo- a cytochemické za nejlepší publikaci roku 2005
1/2007Cena Jana Opletala pro nejlepšího studenta 1. LF UK
3/2007Uznání za prezentaci vědecké práce, ČFS
8/2007Blahopřání rektora UK k publikaci v Science
6/20083. místo nadace Scientia za nejlepší publikaci roku 2007
9/20081. cena ČSKEF za nejlepší publikaci autorů do 35 let
9/20083. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci
11/2008Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty
5/2009Visegrad group academies young researcher award 2009
6/2009Lékař roku 2008 - Jesseniova cena.
10/20092. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008
10/20093. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008
11/2009Česká hlava, kategorie Doctorandus
12/2009Mimořádná cena rektora UK
2/20101. cena v soutěži mladých fyziologů za přednášku na 86. fyziologických dnech.
5/2010Cena Učené společnosti České Republiky
10/20101. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2009
11/20102. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci
2/20131. cena v soutěži mladých fyziologů za přednášku na 89. fyziologických dnech.
9/20141. cena za poster. Kongres České ortodontické společnosti Plzeň (spoluautor)
4/2017Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2016

Monografie:

[1]Šedý J. Chirurgická anatomie hernií. Triton, Praha, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7254-923-8. Recenze: prof. Pešková, prof. Eliška.
[2]Šedý J a kol. Klinická anatomie penisu. Triton, Praha, 2010, 88 s. ISBN: 978-80-7387-320-2. Recenze: Dr. Navrátil, Doc. Naňka.
[3]Šedý J. Neurogenní plicní edém. Spišské vydavatelstvo, Bratislava, 2011, 91 s. ISBN 978-80-970526-0-7. Recenze: Dr. Zicha, prof. Syková.
[4]Šedý J. Kompendium stomatologie I. Triton, Praha, 2012, 1196 s. ISBN 978-80-7387-543-5. Recenze: kolektiv 59 recenzentů.
[5]Šedý J. Kompendium stomatologie II. Triton, Praha, 2016, 1224 s. ISBN 978-80-7553-220-6. Recenze: kolektiv 19 recenzentů.
[6]Šedý J, Foltán R. Klinická anatomie zubů a čelistí. Triton, Praha, 2010, 175 s. ISBN 978-80-7387-312-7. Recenze: prof. Mazánek.
[7]Šedý J. Zubař nejlepší přítel člověka. ALMI, Brno, 2014, 139 s. Populárně-naučná monografie. ISBN 9788087494103.
[8]Šedý J. Zubař nejlepší přítel člověka. ALMI, Brno, 2018, 142 s. Druhé vydání. Populárně-naučná monografie. ISBN 978-80-87494-30-1.

Kapitoly v monografiích:

[1]Adámek S, Naňka O, Šedý J, Libánský P, Vítková I. Vlastní výsledky, sestavy a kazuistiky pacientů operovaných pro primární hyperparathyreózu. In: Primární hyperparathyreóza - diagnostika a terapie. Adámek S, Naňka O (Eds.). Galén, Praha, 2006: 159-176. ISBN 80-7262-440-7.
[2]Adámek S, Šedý J. Transplantace a replantace příštítných tělísek. In: Primární hyperparathyreóza - diagnostika a terapie. Adámek S, Naňka O (Eds.). Galén, Praha, 2006: 177-180. ISBN 80-7262-440-7.
[3]Adámek S, Šedý J, Naňka O, Libánský P, Vítková I. Chirurgicko-anatomická studie. In: Primární hyperparathyreóza - diagnostika a terapie. Adámek S, Naňka O (Eds.). Galén, Praha, 2006: 181-192 . ISBN 80-7262-440-7.
[4]Šedý J. Anatomie a fyziologie čelistního kloubu. In: Machoň V, Hirjak D et al. Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu. Triton, Praha, 2014: 12-23. ISBN 9788073878078.
[5]Šedý J. Základy vědecké práce ve stomatologii. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011, 0/2: 1-16. ISBN: 80-86229-98-X.
[6]Šedý J. Anamnéza. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.1: 1-12. ISBN: 80-86229-98-X.
[7]Šedý J. Obecná traumatologie. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.2: 1-10. ISBN: 80-86229-98-X.
[8]Šedý J. Fyzikální vyšetření. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.3: 1-45. ISBN: 80-86229-98-X.
[9]Šedý J. Obecné základy chirurgie. Část. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.4: 1-8. ISBN: 80-86229-98-X.
[10]Šedý J. Obecné základy operační techniky-1. část. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.4.1: 1-12. ISBN: 80-86229-98-X.
[11]Šedý J. Obecné základy operační techniky-2. část. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2011: 0/2.4.2: 1-10. ISBN: 80-86229-98-X.
[12]Šedý J. Krytí rány. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer 2012, 0/2.4.3: 1-12. ISBN: 80-86229-98-X.
[13]Šedý J. Hojení rány. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2012, 0/2.4.4: 1-16. ISBN: 80-86229-98-X.
[14]Šedý J. Pooperační péče. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2012, 0/2.4.5: 1-6. ISBN: 80-86229-98-X.
[15]Šedý J. Ruční stomatologické nástroje. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2012, 0/2.5: 1-16. ISBN: 80-86229-98-X.
[16]Šedý J. Anestezie a analgezie ve stomatologii. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2012, 0/2.6: 1-34. ISBN: 80-86229-98-X.
[17]Šedý J. Trepanace zubu. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2014, 2/1.5.6.2: 1-20. ISBN: 80-86229-98-X.
[18]Šedý J. Sondáž a rozšíření vchodů do kořenového kanálku. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2014, 2/1.5.6.3: 1-10. ISBN: 80-86229-98-X.
[19]Šedý J. Eroze. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2014, 2/2.9: 1-16. ISBN: 80-86229-98-X.
[20]Šedý J. Mechanicko-chemická preparace kořenového systému. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2014, 2.1.5.6.4.5. ISBN: 80-86229-98-X.
[21]Šedý J. Fluor. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2015, 1/1.5, 36 s. ISBN: 80-86229-98-X.
[22]Šedý J. Extrakce zubu. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2015, 82 s. ISBN: 80-86229-98-X.
[23]Šedý J. Ergonomie ve stomatologické ordinaci. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2015, 0/0.7, 53 s. ISBN: 80-86229-98-X.
[24]Šedý J. Výživa a její význam ve stomatologii. In: Praktický rádce zubního lékaře. Pracovní postupy krok za krokem. Verlag Dashhofer, 2016, 0/0.7. ISBN: 80-86229-98-X.
[25]Šedý J. e-kompendium stomatologie - pravidelně přidávány další kapitoly na www.kompendiumstomatologie.cz

Publikace s impakt faktorem:

[1]Šedý J, Szeder V, Walro JM, Ren ZG, Naňka O, Tessarollo L, Sieber-Blum M, Grim M a Kucera J. Pacinian corpuscle development involves multiple Trk signaling pathways. Dev Dyn 2004, 231:551-563. IF = 2,868.
[2]Adámek S, Libánský P, Naňka O, Šedý J, Pafko P. Surgical Therapy of Primary Hyperparathyroidism and it's Complications. Experience with 453 Patients. Zentralbl Chir 2005, 130:109-113. IF=0,331.
[3]Šedý J, Naňka O, Walro JM, Belišová M, Jarolím L. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis : Anatomic structure and clinical significance. Eur Urol 2006, 50: 1079-1085. IF=4,850.
[4]Šedý J, Tseng S, Walro JM, Grim M, Kucera J. ETS transcription factor ER81 is required for the Pacinian corpuscle development. Dev Dyn 2006, 235:1081-1089. IF=3,169.
[5]Li LY, Wang Z, Šedý J, Qauzi R, Walro JM, Frank E, Kucera J. Neurotrophin-3 ameliorates sensory-motor deficits in Er81-deficient mice. Dev Dyn 2006, 235:3039-3050. IF=3,169.
[6]Naňka O, Šedý J, Jarolím L. Sulcus nervi dorsalis penis: site of origin of Alcock´s syndrome in bicycle riders? Med Hypotheses 2007, 69:1040-5. IF=1,276.
[7]Hardy WR, Li LY, Wang Z, Šedý J, Fawcet J, Frank E, Kucera J, Pawson T. Combinatorial ShcA docking interactions support diversity in tissue morphogenesis. Science 2007, 317: 251-256. IF=26,372.
[8]Šedý J. Close proximity of pubic bone and dorsal nerve of penis/clitoris: a pathogenic factor in a sub-group of patients with pudendal nerve entrapment syndrome? Neurourol Urodyn 2007, 27: 96. IF= 2,671.
[9]Šedý J, Urdzíková L, Hejčl A, Burian M, Likavčanová K, Jendelová P, Zicha J, Kuneš J, Syková E. Low concentration of isoflurane promotes the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats. J Neurotrauma 2007, 24:1487-1501. IF=3,640.
[10]Šedý J, Urdzíková L, Likavčanová K, Hejčl A, Jendelová P, Syková E. A new model of severe neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats. Neurosci Lett 2007, 423: 167-171. IF=2,085.
[11]Šedý J, Likavčanová K, Urdzíková L, Zicha J, Kuneš J, Hejčl A, Jendelová P, Syková E. Low degree of anesthesia increases the risk of neurogenic pulmonary edema development. Med Hypotheses 2008, 70: 308-313. IF=1,416.
[12]Hejčl A, Urdzíková L, Šedý J, Lesný P, Přádný M, Michálek J, Burian M, Hájek M, Zámečník J, Jendelová P, Syková E. Acute and delayed implantation of positively charged HEMA scaffolds in spinal cord injury in the rat. J Neurosurg Spine 2008, 8: 67-73. IF=1,403.
[13]Libánský P, Astl J, Adámek S, Naňka O, Pafko P, Špačková J, Foltán R, Šedý J*. Surgical Treatment of primary hyperparathyroidism in children: report of 10 cases. Int J Pediatr Otorinolaryngol 2008 72:1177-1182. IF=1,118.
[14]Foltán R, Klíma K, Špačková J, Šedý J*. Mechanism of traumatic neuroma development. Med Hypotheses 2008, 71: 572-576. IF=1,416.
[15]Šedý J. An additional site of pudendal nerve compression? Neurophysiol Clin 2008, 38: 145. IF=1,160.
[16]Šedý J. Acute spinal ischemia might cause the pulmonary edema. Am J Emerg Med. 2008, 26: 963-964. IF=1,188.
[17]Šedý J. The rapidity of intracranial pressure increase reflects the grade of neurogenic pulmonary edema. J Clin Anesth 2008, 20: 479. IF=1,351.
[18]Šedý J. Re: Variations of the internal pudendal artery as a congenital contributing factor to age at onset of erectile dysfunction in Japanese. BJU Int 2008, 102: 259. IF=2,704.
[19]Šedý J. Possible role of anesthesia level in the development of hypoxia-induced neurogenic pulmonary edema. Aviat Space Environ Med 2008, 79: 924. IF=0,774.
[20]Šedý J. The Entrapment of Dorsal Nerve of Penis/Clitoris Under the Pubis: An Alternative Source of Pudenal Neuralgia. Pain Physician 2008, 11: 381-381. IF=4,766.
[21]Šedý J. Re: Severe haemoptysis associated with seizures in a dog. N Z Vet J. 2008, 56: 252. IF=0,890.
[22]Šedý J, Zicha J, Kuneš J, Jendelová P, Syková E. Mechanism of neurogenic pulmonary edema development. Physiol Res 2008, 57: 499-506. IF=1,653.
[23]Šedý J, Urdzíková L, Jendelová P, Syková E. Methods for behavioral testing of spinal cord injured rats. Neurosci Biobehav Rev 2008, 32: 550-580. IF=7,804.
[24]Šedý J, Naňka O, Špačková J, Jarolím L. Clinical implications of a close vicinity of nervus dorsalis penis/clitoridis and os pubis. J Sex Med 2008, 5: 1572-1581. IF=5,393.
[25]Šedý J, Zicha J, Kuneš J, Jendelová P, Syková E. Rapid but not slow spinal cord compression elicits neurogenic pulmonary edema in the rat. Physiol Res 2009, 58: 269-277. IF=1,505.
[26]Foltán R, Hoffmannová J, Donev F, Vlk M, Šedý J, Kufa R, Bulik O. The Impact of Le Fort I Advancement and Bilateral Sagittal Split Osteotomy Setback on Ventilation during Sleep. Int J Oral Maxillofac Surg 2009, 38:1036-1040. IF=1,225.
[27]Šedý J, Zicha J, Kuneš J, Syková E. Atropine prevents the neurogenic pulmonary edema development. Med Hypotheses 2009, 73: 42-44. IF=1,276.
[28]Jarolím L, Šedý J, Schmidt M, Naňka O, Foltán R, Kawaciuk I. Gender reassignment surgery in male-to-female transsexualism: a retrospective 3 month follow-up study with anatomical remarks. J Sex Med 2009, 6: 1635-1644. IF=6,199.
[29]Hejčl A, Lesný P, Přádný M, Šedý J, Zámečník J, Jendelová P, Michálek J, Syková E. Macroporous hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate. Part 6: 3D hydrogels with positive and negative surface charges and polyelectrolyte complexes in spinal cord injury repair. J Mater Sci Mater Med 2009, 20:1571-1577. IF=1,581.
[30]Šedý J, Horká E, Pavlíková G, Bulík O, Foltán R. Myosin heavy chain proteins are responsible for the development of obstructive sleep apnea syndrome. Med Hypotheses 2009, 73: 1014-1016. IF=1,276.
[31]Šedý J, Zicha J, Kuneš J, Hejčl A, Syková E. The role of nitric oxide in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats: the effect of preventive interventions. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2009, 297: R1111-R1117. IF=3,272.
[32]Šedý J. Concomittant factors leading to neurogenic pulmonary edema development. J Neurosurg Anesthesiol 2009, 21: 67-8. IF=2,530.
[33]Šedý J. Elevation of parathormone levels in children who underwent parathyroidectomy for hyperparathyroidism. Arch Surg 2009, 144: 92-93. IF=3,485.
[34]Šedý J. Glut-1 expression confirms the reactive nature of traumatic neuroma. Oral Dis 2009; 15: 244. IF=1,945.
[35]Šedý J. Re: Vaze et al.: Determining course of dorsal nerve of clitoris. Urology 2009, 73: 684. IF=2,134.
[36]Šedý J. Successful treatment of traumatic neuroma. World J Surg 2009, 33: 1782. IF=1,778.
[37]Šedý J. Intravenous lumen prevents traumatic neuroma development. J Bone Joint Surg Br Online, 10 Sep 2009. IF=3,35.
[38]Šedý J, Foltán R, Horká E, Špačková J, Dušková J. Mechanism of increased mortality in hemodialysed patients with periodontitis. Med Hypotheses 2010, 74: 374-376. IF=1,276.
[39]Hejčl A, Šedý J, Kapcalová M, Arboleda Toro D, Amemori T, Lesný P, Likavčanová- Mašínová K, Burian M, Krumbholcová E, Přádný M, Michálek J, Hájek M, Jendelová P, Syková E. HPMA-RGD hydrogels seeded with mesenchymal stem cells improve functional outcome in chronic spinal cord injury. Stem Cell Dev 2010,19: 1535-1546. IF=3,273.
[40]Hoffmannová J, Foltán R, Vlk M, Šipoš M, Horká E, Pavlíková G, Kufa R, Bulík O, Šedý J. Hemimandibulectomy and therapeutic neck dissection with Radiotherapy in the treatment of oral squamous cell carcinoma involving mandible: a critical review of treatment protocol in the years 1994-2004. Int J Oral Maxillofac Surg 2010, 39: 561-567. IF=1,225.
[41]Hanzelka T, Foltán R, Horká E, Šedý J. The reduction of negative influence of patient motion on quality of CBCT scan. Med Hypotheses 2010, 75: 610-612. IF=1,276.
[42]Šedý J. The danger of publishing "unnamed" in anatomy. Br J Oral Maxillofac Surg 2010, 48: 323. IF=0,834.
[43]Šedý J. Significant difference between apples and pears. Physiol Res 2010, 59: 145. IF=1,653.
[44] Šedý J. Etiopathogenesis of neurogenic pulmonary edema. Wien Med Wochenschr 2010, 160: 152-154. IF=0,747.
[45]Šedý J. Traumatic neuroma and scar tissue. Int J Oral Maxillofac Surg 2010, 39: 310. IF=1,359.
[46]Pavlíková G, Foltán R, Horká M, Hanzelka T, Borunská H, Šedý J*. Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 2011, 40: 451-457. IF=1,225.
[47]Foltán R, Hoffmannová J, Pavlíková G, Hanzelka T, Klíma K, Horká E, Adámek S, Šedý J*. The Influence of orthognathic surgery on ventilation during sleep. Int J Oral Maxillofac Surg 2011, 40: 146-149. IF=1,225.
[48]Urdziková L, Likavčanová-Mašínová K, Vaněček V, Růžička J, Šedý J, Syková E, Jendelová P. FLT3 ligand synergizes with granulocyte-colony stimulating factor in bone marrow mobilization to improve functional outcome after spinal cord injury in the rat. Cytotherapy 2011, 13:1090-104. IF=2,204.
[49]Hanzelka T, Foltán R, Pavlíková G, Horká E, Šedý J*. The role of inraoperative positioning of the inferior alveolar nerve on postoperative paresthesia after bilateral sagittal split osteotomy of the mandible - prospective clinical study. Int J Oral Maxillofac Surg 2011, 40:901-916. IF=1,225.
[50]Pavlíková G, Foltán R, Burian M, Horká E, Adámek S, Hejčl A, Hanzelka T, Šedý J*. Piezosurgery prevents brain tissue damage: an experimental study on a new rat model. Int J Oral Maxillofac Surg 2011; 40: 840-844. IF=1,225.
[51]Šedý J, Zicha J, Kuneš J. Neurogenic pulmonary edema induced by spinal cord injury in spontaneously hypertensive and Dahl salt hypertensive rats. Physiol Res 2011, 60: 975-979. IF=1,653.
[52]Foltán R, Šedý J. The influence of orthognathic surgery on upper airway function is still unknown. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol, Endodont 2011, 111: 3. IF=1,265.
[53]Šedý J, Foltán R. The origin of traumatic neuroma development. Int J Oral Maxillofac Surg 2011, 40: 125-126. IF=1,359.
[54]Machoň V, Šedý J*, Klíma K, Hirjak D, Foltán R. Arthroscopic lysis and lavage in patients with temporomandibular anterior disc displacement without reduction. Int J Oral Maxillofac Surg 2012, 41: 109-113. IF=1,225.
[55]Šedý J, Foltán R. The impact of maxillary advancement on breathing parameters in class III patients. Int J Oral Maxillofac Surg 2012, 41: 410-411. IF=1,359.
[56]Šedý J, Foltán R. Time dependency of traumatic neuroma development: Comments on "Reduction of posttraumatic neuroma and epineural scar formation in rat sciatic nerve by application of microcrystallic chitosan". Microsurgery 2012, 32: 590. IF=2,421.
[57]Šedý J, Zicha J, Nedvídková J, Kuneš J. The role of sympathetic nervous system in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats. J Appl Physiol 2012, 112: 1-8. IF=1,225.
[58]Vaněček V, Klíma K, Kohout A, Foltán R, Jiroušek O, Šedý J, Štulík J, Syková E, Jendelová P. The combination of mesenchymal stem cells and a bone scaffold in the treatment of vertebral body defects. Eur Spine J 2013, 22: 2777-2786. IF=2,133.
[59]Hanzelka T, Dušek J, Ocásek F, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Pavlíková G, Foltán R. Movement of the patient and the cone beam computed tomography scanner: objectives and possible solutions. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol 2013, 116: 769-773. IF=1,265.
[60]Polanecký O, Adámek S, Šedý J, Skořepa J, Hladik P, Smejkal M, Pafko P, Lischke R. Postoperative rectal anastomotic complications. Bratisl Lek Listy 2014, 115: 781-785. IF=0,345.
[61]Klíma K, Vaněček V, Kohout A, Jiroušek O, Foltán R, Stulík J, Machoň V, Pavlíková G, Jendelová P, Syková E, Šedý J*. Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model. Physiol. Res. 64: 119-128, 2015. IF=1,487.
[62]Šedý J, Skalná M. Incidental finding of multiple Pacinian neuroma in hand. Journal of Dermatology 2015; 42: 1-2. IF=2,354.
[63]Šedý J, Zicha J, Kuneš J. Pathogenetic mechanisms of neurogenic pulmonary edema. J Neurotrauma 2015, 32: 1135-1145. IF=1,653.
[64]Žižka R, Buchta T, Voborná I, Harvan L, Šedý J. Root maturation in teeth treated by unsuccessful revitalization - two case reports. J Endod 2016, 42: 724-729. IF=3,375.
[65]Libánský P, Adámek S, Broulík P, Fialová M, Kubinyi J, Šedý J, Pafko P, Yershov D, Lischke R. Measurement of intact parathormone during operation for primary hyperparathyroidism. Bratisl Med J 2017, 118: 255-257. IF=0,68.
[66]Žižka R, Šedý J. Paradigm shift from stem cells to cell-regenerative endodontic procedures: a critical review. Stem Cells Dev 2017, 26: 147-153. IF=3,777.
[67]Libánský P, Adámek S, Broulík P, Fialová M, Kubinyi, Lischke R, Naňka O, Pafko P, Šedý J, Bobek V. Parathyroid Carcinoma in Patients that Have Undergone Surgery for Primary Hyperparathyroidism. In vivo, 2017, 31: 925-930. IF=0,832
[68]Žižka R, Šedý J, Voborná I. Retreatment of failed revascularization/revitalization of immature permanent tooth - a case report. J Clin Exp Dent 2018, 10: e185-188. IF=0,89

Publikace bez IF:

[1]Šedý J*. Význam NT3/TrkC signalizace pro vývoj Paciniho tělísek u myši. 2002. Sborník prací 3. studentské vědecké konference 1. LF UK. Praha. str. 38-42.
[2]Šedý J*. Klinická anatomie příštítných žláz. 2003. Sborník prací 4. studentské vědecké konference 1. LF UK. Praha. str. 63-66.
[3]Šedý J*. Nadměrná exprese neurotrophinu-3 ve svalech myši s vyřazeným genem Er81 zachrání axonální projekce proprioceptivních neuronů k motoneuronům. 2003. Sborník prací 4. studentské vědecké konference 1. LF UK. Praha. str. 54-57.
[4]Šedý J*. Role neurotrophinů a jejich receptorů ve vývoji Paciniho tělísek. 2004. Sborník prací 5. studentské vědecké konference 1. LF UK. Praha. str. 45-48.
[5]Šedý J. Úloha neurotrophinů a ETS faktorů ve vývoji mechanoreceptorů. Diplomová práce. Obhajoba 7. 7. 2004. Oponenti: prof. Šonka, prof. Druga. Výborně.
[6]Libánský P, Broulík P, Křížová H, Naňka O, Pozniak J, Šedý J, Adámek S. Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření u primární hyperparathyreózy. DMEV 2006, 2: 78-82.
[7]Šedý J, Naňka O, Walro JM, Špačková J, Jarolím L. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: Nový marker pohlavního dimorfismu os pubis. Čes Urol 2006, 1: 48-54.
[8]Naňka O, Libánský P, Šedý J, Pozniak J, Adámek S. Chirurgicko-anatomická studie jako součást problematiky operačního řešení primární hyperparathyreózy. Rozhl Chir 2006, 85: 618-623.
[9]Jarolím L, Teršípová L, Rejchrt M, Schmidt M, Kaliská V, Pročková M, Bartoníčková K, Hanek P, Šedý J, Naňka O. Transsexualizmus a chirurgická konverze pohlaví. Urol List 2006, 4: 36-42.
[10]Naňka O, Šedý J, Vítková I, Libánský P, Adámek S. Surgical anatomy of parathyroid glands with emphasis on parathyroidectomy. Prague Med Rep 2006, 107:261-272.
[11]Šedý J, Naňka O, Jarolím L. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: klinické a forensní aspekty. Čas Lék Česk 2006, 145: 844-847.
[12]Šedý J. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: anatomical and clinical implications. Neuroanatomy 2007, 8: 58-62.
[13]Naňka O, Šedý J, Jarolím L. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: its reliability as a character for gender determination of isolated human pubic bones. Prague Med Rep 2007, 108: 167-176.
[14]Šedý J, Naňka O, Špačková J, Jarolím. Klinická anatomie sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis. Urol Listy 2007, 3: 22-25.
[15]Šedý J. Úloha isofluranu při rozvoji neurogenního plicního edému u potkanů s poškozenou míchou. Diplomová práce na 1. LF UK v rámci studia Zubního lékařství. Obhajoba 10. 9. 2007. Oponenti: prof. Farghalli, prof. Vízek. Výborně.
[16]Adámek S, Libánský P, Kabát J, Šedý J, Pafko P, Naňka O. Problematika reoperací pro perzistující a rekurentní primární hyperparatyreózu. Rozhl Chir 2007, 86: 150-154.
[17]Libánský P, Adámek S, Šedý J, Pafko P, Naňka O. Miniinvazivní videoasistovaná parathyroidektomie - naše první zkušenosti. Rozhl Chir 2007, 86: 457-460.
[18]Šedý J, Navrátilová B. Blokáda nervus alveolaris inferior u 284 pacientů se semiretinovanými a retinovanými dolními zuby moudrosti: naše zkušenosti. Čes Stomatologie 2008, 108: 4-8.
[19]Libánský P, Astl J, Adámek S, Naňka O, Pafko P, Špačková J, Foltán R, Šedý J*. Ectopic parathyroid adenoma in child. Prague Med Rep 2008, 109: 200-203.
[20]Šedý J*. An incidental finding of the accessory inferior thyroid artery. Internat J Anat Variat 2008, 1: 10-11.
[21]Jarolím L, Šedý J, Jerie J, Naňka O, Kawaciuk I. Metody a výsledky chirurgické konverze pohlaví u pacientů s mužským transsexualismem. Urológia 2008, 14: 8-13.
[22]Šedý J. Neurogenní plicní edém u potkanů s poraněním míchy. Disertační práce na 2. LF UK. Obhajoba 6. 10. 2008. Oponenti: prof. Rokyta, prof. Herget.
[23]Foltán R, Pavlíková G, Klíma K, Hoffmanová J, Vlk M, Šedý J. Způsoby náhrady kostních defektů v implantologii. Stomatochirurgický občasník ČSCHS (LKS) 2008: 5-8.
[24]Foltán R, Šedý J*. Behavioral changes of patients after orthognathic surgery develop on the basis of the loss of vomeronasal organ. Head Face Med 2009, 5: 5.
[25]Jarolím L, Šedý J, Marek Schmidt, Jan Jerie, Kateřina Bartoníčková, Matúš Chocholatý. Anatomické aspekty chirurgické konverze pohlaví u pacientek s male-to-female transsexualismem a výsledky hodnocené tři měsíce po výkonu. Čes Urol 2010,14:55-63.
[26]Pavlíková G, Foltán R, Horká E, Hanzelka T, Šedý J*. Piezochirurgie v orální a maxilofaciální oblasti. Čes Stomatol 2010, 110: 33-40.
[27]Šedý J*. Neurogenní plicní edém. Čas Lék Čes 2011, 150: 147-155.
[28]Horká E, Foltán R, Hanzelka T, Šedý J. Využití cone beam CT v endodoncii. LKS 2011, 21: 56-61.
[29]Šedý J. Příčina neúspěchu anestezie prvního dolního moláru. LKS 2011, 21: 78-79.
[30]Šedý J*. Česká republika má zástupce v ADI. LKS 2011, 21: S109.
[31]Šedý J. Možnosti zefektivnění provozu privátní stomatologické ordinace - vliv poskytování slev příbuzným a známým. Diplomová práce na Czech Management Institute Prague, ESMA, obor MBA. Obhajoba 2. 3. 2011. Oponenti: ing. Boráková, ing. Sýkora.
[32]Šedý J*. I třetí zuby porostou. Wellness magazín 40+ moje generace 2011, 9: 12-14.
[33]Šedý J, Horká E, Horká M. Torus mandibularis. LKS 2012, 22: 16-19.
[34]Šedý J*, Foltán R, Pánek T. Nové pohledy na funkci temporomandibulárního skloubení. Progresdent 2012, 5: 16-23.
[35]Horká E, Foltán R, Hanzelka T, Pavlíková G, Klíma K, Šedý J*. Etiopathogenesis of post-endodontic periapical scar formation. Dent Hypotheses 2012, 3: 5-15.
[36]Šedý J*, Borunská H, Kučera J. Klasifikace ortodontických anomálií. 1. část: anomálie zubů. Progresdent 2013, 2: 18-29.
[37]Šedý J*, Borunská H, Kučera J. Klasifikace ortodontických anomálií. 2. část: anomálie skupin zubů. Progresdent 2013, 3-4: 28-37.
[38]Machoň V, Řehořová M, Šedý J, Foltán R. Platelet-rich plasma in temporomandibular joint osteoarthritis therapy: a 3-month follow-up pilot study. J Arthritis 2013, 2: 2.
[39]Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Foltán R. Redukce artefaktů podmíněných pohybem pacienta na CBCT vyšetření. LKS 2013, 23: 102-105.
[40]Šedý J. Primární hyperparatyreóza: patofyziologie a význam pro praxi. LKS, 2014, 24: 56 - 62.
[41]Libánský P, Broulík P, Fialová M, Kubinyi J, Lischke R, Táborská D, Tvrdoň J, Šedý J, Adámek S. Videothorakoskopické odstranění mediastinálně uloženého adenomu příštítného tělíska při primární hyperparathyreóze. Rozhl Chir 2016, 95: 245-248.
[42]Žižka R, Šedý J, Voborná I. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 9: Dentální traumatologie. LKS 2016, 26: 197-199.
[43]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 11: Špatně diagnostikovaná pulpoparodontální léze. LKS 2016, 26: 247-249.
[44]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Němcová N. Maturogeneze část 1. Úvod, anatomie, kmenové buňky, tkáňové faktory, vnitřní matrice. Čes Stomat 2016, 116: 20-26.
[45]Šedý J, Štrosová V, Žižka R. Adheze kompozitních materiálů - hlavní principy. Veterinární klinika 2016, 13: 140-146.
[46]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Anděl T, Němcová N. Maturogeneze část 2. Výplachové protokoly, medikace uvnitř kanálku. Prakt Zub Lék 2016, 64: 19-24.
[47]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Němcová N, Buchta T. 1 Maturogeneze část 3. Klinický protokol. Prakt Zub Lék 2016, 64: 39-45.
[48]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Němcová N. Apexlokátor v praxi zubního lékaře. LKS 2016, 26: 162-166.
[49]Žižka R, Krejčí P, Šedý J. Porovnání terapie stálých zubů s nedokončeným vývojem a nekrotickou dření apexifikací hydroxidem vápenatým a maturogenezí. Čes Stomatol 2017, 117: 52-59.
[50]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Voborná I. Ortográdní mikrochirurgické ošetření dens invaginatus. LKS 2017, 27: 76-78.
[51]Žižka R, Škrdlant J, Šedý J. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 17: Endodoncie - komplikace při opracování kořenových kanálků. LKS 2017, 27: 117-120.
[52]Žižka R, Mutňanský J, Šedý J. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 18: Mikrochirurgické retrográdní endodontické ošetření. LKS, 2017, 27: 145-147.
[53]Šedý J*. Substituční hormonální léčba zabraňuje ztrátě zubů u postmenopauzálních žen. LKS 2017, 27: 18.
[54]Šedý J*. Proteomická analýza zubů jako předpoklad rezistence vůči zubnímu kazu. LKS 2017, 27: 66.
[55]Šedý J*. Composite inlays and onlays. Recenze. LKS 2017, 27: 97.
[56]Žižka R, Čtvrtlík R, Tomaštík J, Fačevicová K, Gregor L, Šedý J. Assessment of mineral trioxide aggregate setting in moist and dry intracanal environments: in vitro study. Iran Endod J 2017, 12:338-342.
[57]Šedý J*, Žižka R. Zánětlivé faktory parodontitidy - nové objevy švédských autorů. LKS 2017, 27: 121.
[58]Šedý J*. Úspěch autologních kostních štěpů v implantologii. LKS 2017, 27: 152.
[59]Šedý J*. Understanding the Orofacial Complex - The Evolution of Dysfunction. Recenze. LKS 2017, 27: 250.
[60]Žižka R, Šedý J. Ošetření kořenových kanálků v jedné, nebo naopak ve více návštěvách? LKS 2017, 27: 223.
[61]Šedý J*. Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic. Naše Řeč 2018, 101: 298-299.
[62]Žižka R, Šedý J. Endodontické ošetření horního středního řezáku s atypickou anatomií. Stomateam. Roots 2018, 1: 16-19.
[63]Žižka R, Šedý J, Vlna M. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 21. Lokalizovaná parodontitida. LKS, 2018, 28: 19-22.
[64]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Kučera P, Čtvrtlík R, Tomaštík J. Kalcium silikátové cementy. Část 1. Vlastnosti a rozdělení. LKS, 2018, 28: 37-43.
[65]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Kučera P. Kalcium silikátové cementy. Část 2. Klinické využití. LKS 2018, 28: 60-67.
[66]Žižka R, Gregor L, Šedý J, Voborná I. Selhání vnitřního bělení po reendodontickém ošetření. LKS 2018, 28: 91-93.
[67]Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Krejčí P. Rematurogeneze. LKS, 2018, 28: 108-113.
[68]Žižka R, Šedý J, Marek I, Tauber Z. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 24. Neúspěšná maturogeneze. LKS, 2018, 28: 196-199.
[69]Žižka R, Pauliška P, Šedý J, Hocková B, Gregor L, Marek I, Tauber Z. Externí cervikální invazivní resorpce. 1. Část: Histologický popis, etiopatogeneze, klasifikace. LKS 2018, 28: 219-225.
[70]Žižka R, Pauliška P, Šedý J, Hocková B, Gregor L, Marek I. Externí cervikální invazivní resorpce. 2. Část: Prevence, diagnostika a terapie. LKS 2018, 28: 246-255.
[71]Šedý J*. Orofaciální onkologie. Recenze. LKS 2018, 28: 258.
[72]Žižka R, Šedý J, Gregor L, Voborná I. Discoloration after regenerative endodontic procedures: a critical review. Iran Endod J 2018, 13: 278-284.
[73]Žižka R, Čtvrtlík R, Tomaštík J, Fačevicová K, Gregor L, Šedý J. In Vitro Mechanical Properties of Mineral Trioxide Aggregate in Moist and Dry Intracanal Environments. Iran Endod J 2018, 13: 20-24.
[74]Žižka R, Šedý J, Vlna M, Čížková K, Tauber Z. Nerozpoznání cysty ductus nasopalatinus. Čes Stomatol 2018, 4: 84-89
[75]Žižka R, Šedý J, Marinčák D, Tauber Z. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 25: Selhání retrográdního endodontického ošetření. LKS 2018, 28: 276-280.
[76]Šedý J. Morfologické a funkční aspekty neurogenního plicního edému. Habilitační práce, Brno, 2018, 313 s.
[77]Belák Š, Starosta M, Žižka R, Šedý J. Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění. LKS 2019, 29: 10-17.
[78]Šedý J*. The Evolution of the Human Head. Recenze. LKS 2019, 29: 38.
[79]Šedý J*, Žižka R. Jak úspěšně napravit neúspěch. Test 26: Odstranění fragmentů kořenových nástrojů. LKS 2019, 29: 60–64.
[80]Šedý J*. O lidech a životě. Recenze. LKS 2019, 29: 88.
[81]Šedý J*, Žižka R, Kikalová K, Foltán R, Hanzelka T. Kritické myšlení. LKS 2019, 29: 103-113.
[82]Šedý J*, Žižka R, Tauber Z. Czermak vs. Čermák. LKS 2019, 29: S 105.

Přednášky typu „invited speaker“:

[1]Šedý J. Mechanismy rozvoje neurogenního plicního edému u potkana. Výjezdní zasedání Společnosti pro výzkum chorob srdce a cév. Harrachov 2007.
[2]Šedý J, Hejčl A, Jendelová P, Syková E. Implantation of hydrogels seeded with mesenchymal stem cells improves chronic SCI. Visegrad group academies annual consortium meeting, Jablonna, Polsko, 2009.
[3]Šedý J. Etiopathogenesis of neurogenic pulmonary edema. Euroanaesthesia 2010: The European Anaesthesiology Congress Helsinki, Finland.
[4]Šedý J. Endodoncie: současný protokol v humánní medicíně. Výjezdní zasedání České společnosti pro veterinární stomatologii 2015, Valtice.
[5]Šedý J. Výplňové a rekonstrukční materiály v humánní stomatologii. Výjezdní zasedání České společnosti pro veterinární stomatologii 2016, Lednice.
[6]Šedý J. Vybrané kapitoly z klinické orofaciální anatomie. Výjezdní zasedání Sdružení studentů stomatologie 2016, Plzeň.
[7]Šedý J, Žižka R. Klinická orofaciální anatomie – méně známé poznatky. Konference Úsměv 2017, LF UPOL, Olomouc.
[8]Šedý J. Kritické myšlení, práce s literaturou a systém efektivního učení ve stomatologii. Kongres Slovenského Spolku Študentov Zubného Lekárstva. 2018. Martin, SR.
[9]Šedý J. Ph.D. studium ve stomatologii – ano nebo ne? Kongres UP DENT 2019, Olomouc.

Scientometrické ukazatele:

Citace dle Web of Science (bez autocitací) = 804
H-index = 18