O autorovi

Jiří Šedý photo MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD (*1980) vystudoval obor všeobecné lékařství, obor zubní lékařství a obor MBA, následně obhájil titul PhD. Působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD). Rovněž působí jako školitel v oborových radách Preventivní medicína a Experimentální chirurgie, je autorem desítek přednášek a posterů na vědeckých konferencích, držitel 29 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitel celé řady domácích i zahraničních grantů, recenzent desítek mezinárodních časopisů a člen redakčních rad 5 mezinárodních časopisů. Je autorem nebo spoluautorem 13 knih a více než 130 publikací o celkovém Impact Factoru přesahujícím 140, jež byly více než 600× citovány. Provozuje privátní stomatologickou praxi v Praze a externě přednáší na LF UP v Olomouci. Ve volném čase se věnuje jízdě na koni, preferuje zejména starokladrubské koně.